VİZYONUMUZ
Geleceğin iş yaşamının ihtiyaçlarını önceden öngören, ürettiği bilim ve teknolojiyi başta öğrencilerin olmak üzere ilgili kesimlerin hizmetine sunan ve bunu devamlı hale getiren koordinasyon kurulu olmaktır.

MİSYONUMUZ
Mesleki öğretim kurumu olarak, günün gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, iş yaşamında ihtiyaç duyulan meslek ara elamanı yetiştirmek için iş dünyası ve Harran Üniversitesi Meslek Yükseokulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve ilgili meslek kuruluşları ile birlikte araştırma ve uygulama alanları oluşturmaktır.