Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan DERELİ ile Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi (MUYS) üzerine toplantı gerçekleştirildi. Üniversitemiz MEYOK tarafından hayata geçirilmeye planlanan MUYS ile 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli çerçevesinde zorunlu İş Yeri Eğitimi ve Uygulamaları dersinin daha sistematik ve pratik bir şekilde yürütülerek, iş yeri-öğrenci-öğretim elemanı arasındaki koordinasyon sağlanılacaktır.