"Yaz döneminde staj yapmak isteyen tüm öğrenciler en geç 01/06/2022 tarihine kadar başvurularını (staj başvuru formu) ilgili program başkanlıklarına yapacaklardır. Haziran ayının son haftası staj komisyonu tarafından staj yeri uygunluğu ve gözetim listesinde olup olmama durumları incelenecek olup staj yapması uygun görülen öğrenciler ilgili meslek yüksekokulu web sayfasında ilan edilecektir".
Öğrencilerimize duyurulur.